Tag: 电影预览模式: 普通 | 列表

马过河 之 “十面埋伏”

本次开销: 
          电影票35元
          来回车费20×2=40元
          可乐2.5元
          共计¥77.5元 『 蛮奢侈的说  ^_^ !!  』

查看更多...

Tags: 深圳 故事 电影

分类:自说自话 Doodle | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2904

倩女幽魂中的诗

十里平湖霜满天 
寸寸青丝愁华年
对月形单望相护 
只羡鸳鸯不羡仙 

查看更多...

Tags: 深圳 故事 电影

分类:自说自话 Doodle | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 6370